Conditii închiriere, arenda auto

  • Vârsta minimă a arendatorului: 23 ani
  • Experienta de conducere cel puțin trei ani
  • Depozit (gaj)
  • un act de identitate, permis de conducere